Functiebeschrijving

Industrieel medewerker (m/v/x)

... commerciële duizendpoot met zakelijk inzicht

Industriële medewerkers controleren de bedrijfsprocessen in ondernemingen.
Met betrekking tot het materiaalbeheer vergelijken ze aanbiedingen, onderhandelen ze met leveranciers en beheren ze de ontvangst en opslag van goederen.
Bij de productie plannen, controleren en bewaken ze de productie van goederen of diensten en stellen ze de begeleidende documenten op voor de bestellingen.
Bij de verkoop maken ze berekeningen en prijslijsten en voeren ze verkoopsonderhandelingen.
Daarnaast ontwikkelen ze marketingstrategieën.
Wat het boekhoudkundig/financieel beheer betreft, boeken en controleren industriële medewerkers de processen die zich bij de zakelijke transacties voordoen.
Op het gebied van HR bepalen zij de personeelsbehoeften, nemen zij deel aan de aanwerving/selectie en plannen zij de inzet van personeel.

Opleidingsduur: 3 jaar; beroepsonderwijs of dergelijke wordt verrekend.

Bij Husen doorloop je alle afdelingen. Zo krijg je een volledig beeld en kan je vervolgens beslissen welke afdeling je verkiest.

Metaalbewerker in de bouwtechniek (m/v/x)

... jij weet van wanten

Metaalbewerkers (m/v/x) die gespecialiseerd zijn in constructietechniek vervaardigen en installeren dakbedekkingen, gevelelementen, poorten, kozijnen of beschermingsroosters van staal of andere metalen.

Ze produceren vaak individuele stukken, volledig volgens de wensen van de klant. Met behulp van technische tekeningen vervaardigen ze platen, buizen of profielen van lichte metalen of staal. Vervolgens worden de onderdelen aan elkaar gelast, geklonken of geschroefd. Bij de montage ter plaatse bouwen ze ook sluit- en beveiligingssystemen en installeren ze bijvoorbeeld mechanische, hydraulische en elektrische aandrijvingen voor poort- of zonweringssystemen.
Daarnaast onderhouden ze hun producten.

Opleidingsduur: 3,5 jaar; beroepsonderwijs of dergelijke wordt verrekend.

Bij Husen verloopt de opleiding volgens een trainings- en rotatieplan: Je leert alle machines, afdelingen en de montage ter plaatse kennen, zodat je alle vaardigheden kunt verwerven die je nodig hebt.

Technische systeemontwerper gespecialiseerd in staal- en metaalbouwtechniek (m/v/x)

… voor zij die graag plannen smeden

Technische systeemontwerpers/systeemontwerpsters op het gebied van staal- en metaalconstructietechniek maken de tekeningen en technische documenten voor staal- en metaalconstructies: deze worden tegenwoordig meestal met behulp van CAD-systemen op de computer gecreëerd. Volgens de specificaties van de ontwikkelings-/constructieafdeling maken zij overzichtstekeningen voor metalen constructies zoals bruggen, poorten, ramen en gevels of detailplannen voor alle afzonderlijke onderdelen van een kraan.

Zo kunnen ze objecten zowel in detail als in gemonteerde toestand weergeven vanuit verschillende perspectieven. Daarbij moeten de relevante tekeningnormen in acht worden genomen en de juiste afmetingen voor de productie en assemblage worden ingevoerd. Tot slot behoort ook de projectdocumentatie tot hun takenpakket.

Opleidingsduur: 3,5 jaar

Bij Husen start je met je opleiding op de productie- en montageafdelingen. Zo krijgt je snel een duidelijk, reëel beeld van de staalhallen en andere constructies. Dat maakt het tekenen en ontwerpen makkelijker. Dankzij een aantal seminaries vergaar je belangrijke kennis, bv. over CAD-programma's

Steeds een beetje meer, steeds een beetje beter

Wij bieden een opleidingsvergoeding boven de gangbare loonschaal, 28 vakantiedagen en gezondheidszorg van het bedrijf uit, bijvoorbeeld met een fitnessaanbod van “Qualitrain”!

We ondersteunen je natuurlijk bij je leerproces en bieden ook bedrijfsoverschrijdende trainingen aan.